Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

W ramach zarządzania ryzykiem oferujemy Państwu paletę usług, na którą składają się:

1. Ryzyko rynkowe

Pomagamy naszym partnerom w zakresie identyfikacji czynników Ryzyka Rynkowego.
Szczególne skupienie uwagi przypada na analizę ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka cen towarów. Opracowanie metodologii pomiaru ekspozycji narażonej na ryzyko.   

2. Ryzyko kredytowe 

Pomagamy w implementacji i wdrożeniu infrastruktury zarządzania ryzykiem kredytowym
ukierunkowanej na monitorowanie ekspozycji kredytowej w krótkim i średnim okresie. 


3. Ryzyko utraty płynności

Doradzamy w procesie adaptacji narzędzi do codziennego monitorowania płynności zarówno w walucie krajowej jak i obcej. Wdrażanie systemów do oceny płynności w średnim i długim okresie.  

4. Doradztwo transakcyjne. 

Opracowanie oraz implementacja odpowiedniej strategii przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów rynku finansowego, towarowego i pieniężnego (spot, forward, opcje, FRA, IRS, CCS, futures, swap).

Doradztwo w procesie zawierania oraz restrukturyzacji transakcji zabezpieczających.

Zapewnienie niezależnej weryfikacji kwotowań proponowanych przez drugie strony transakcji. 

Monitorowanie rynku w określonym czasie oraz sporządzanie spersonalizowanych analiz.


5. Organizacja działu zarządzania ryzykiem.

Opracowanie procedur zarządzania i weryfikacji ryzyka.

Wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym skorzystaniem z naszych usług proponujemy niezobowiązujące spotkanie, w trakcie którego będziemy mogli zapoznać się z problemami lub potrzebami występującymi w firmie, tak aby w efektywny sposób służyć fachową wiedzą. Należy podkreślić, że większość naszych rozwiązań ma charakter mocno dedykowany, dostosowany do sytuacji i otoczenia w którym zanjduje się obecnie Firma.

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider