Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Jedną z coraz bardziej istotnych form ryzyka z jakim mają do czynienia Firmy jest ryzyko walutowe. Związane jest to z procesem globalizacji w gospodarce światowej, który sprzyja rozwojowi wymiany handlowej oraz przepływów finansowych. Możemy je zdefiniować jako bieżącą pozycję, pozycję przyszłych okresów bądź też przewidywany przyszły składnik aktywów lub pasywów, denominonwany w walucie obcej, który - czy to z przyczyn handlowych (rachunek zysków i strat), czy też bilansowych - musi być przeliczony na inną walutę według kursu, który jeszcze nie został określony. 

Aktywa > Pasywa => długa pozycja walutowa (firma narażona jest na spadek kursu walutowego ze względu na należności - eksporterzy)

Aktywa < Pasywa => krótka pozycja walutowa (firma narażona jest na wzrost kursu walutowego ze względu na zobowiązania - importerzy) 

W branżach charakteryzujących się niską marżą handlową nawet niewielka zmiana kursów walutowych może doprowadzić do wejścia firmy w obszar strat. Dlatego tak istotne staje się odpowiednie zarządzanie ryzykiem walutowym.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem polega na wykorzystaniu najlepszych umiejętności dla jego oszacowania i zapewnienia odpowiedniego zwrotu w stosunku do poziomu ryzyka. Z ryzykiem nierozerwalnie związana jest ograniczona przewidywalność i potencjalne straty. Ograniczona przewidywalność w przypadku ryzyka walutowego dotyczy poziomu kursów walutowych w przyszłości, natomiast potencjalne straty mogą pojawić się w dwóch obszarach:
- straty w sensie dosłownym, a więc zanotowane ujemne różnice kursowe;
- utracone korzyści; utrata zysków z dodatnich różnic kursowych na skutek zastosowania
  nieodpowiednich do aktualnej sytuacji rynkowej instrumentów.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider